Kalagayan ng tulang pilipino sa panahon ng amerikano

Seated, left to right: DernPresident Franklin D. Rooseveltand Manuel L. Quezon The pre U.

Kalagayan ng tulang pilipino sa panahon ng amerikano

Karamihan sa mga panitikang ito ay pasalin-dila. May mgapanitikan ring nasulat sa mga piraso ng kawayan, matitibay na kahoy at makikinis na bato. Dumating sila na ang pangunahing layunin ay ihasik ang Kristiyanismo, maghanap ng ginto at upang lalong mapabantog sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kanilang nasasakop.

Mahahati ang panitikan sa dalawa sa panahong ito: Sa panahong ito, piling-pili lamang ang nakasusulat sapagkat wikang Kastila lamang ang kinikilala sa ganitong larangan.

Kalagayan ng tulang pilipino sa panahon ng amerikano

Kaunti lamang ang nakasusulat sa Kastila dahil sa pagpipigil, sa nadaramang takot at pagiging madamot ng mga Kastila. Dahil sa labis na pang-aalipin at pang-aalispusta at masidhing diskriminasyon ng mga Kastila sa mga Pilipino; nagsilunsad ng mga kilusan ang iilang Pilipinong hindi na sumasang-ayon sa pamamalakad ng mga prayle at pamahalaang Kastila.

Nagsisulat ang mga Pilipino sa panahong ito ng mga panitikang nagrerebolusyon.

Kalagayan ng tulang pilipino sa panahon ng amerikano

Ang pambansang bayaning si Dr. Ang mga bayaning sina Marcelo H. Pananakop ng Amerikano Dahil sa pagnanais ng mga Pilipino na mapatalsik ang mga Kastila, naging tagapagsagip ang mga Amerikano nang dumating sila noong na tuluyang nagpabagsak sa pamahalaang Kastila.

Kung relihiyon ang naging pamana ng mga Kastila sa Pilipino, edukasyon naman ang naging pangunahing ipinamana ng mga Amerikano. Sa panahong ding ito isinilang ang mga ilang imortal na makatang Pilipino na nagsisulat sa Ingles at Tagalog.

[BINGSNIPMIX-3

Sa mga unang taon ng pananakop ng Amerikano sa bansa, sumulat ang mga Pilipino sa Kastila, Tagalog at iba pang wikang panlalawigan. Nagsimula lamang umusbong ang mga panitikan sa Ingles noong dahil sa mga bagong silang na manunulat.

Ipinakilala rin ng mga ito ang iba pang uri genre ng panitikan gaya ng oda at nagpakilala sa pinilakang-tabing — angpelikula. Dahil sa impluwensiyang pangteknolohiyang dala ng mga Amerikano, naimpluwensiyahan din ang panitikan sa bansa.

Dula ang naging pangunahing panitikan sa panahong ito. Dahil sa dala rin ng mga Amerikano ang pelikula sa bansa, ngunit nag-umpisa ito sa mga artistang gumagalaw lamang at nagsasalitang walang tinig silent films ; unti-unting naisantabi pansamantala ang dulang panteatro sa bansa dahil sa nakahiligan na ng mga Pilipino ang panonood ng pelikulang-tahimik.

Ang mga unang pelikulang ginawa sa bansa ay halos mga dokumentaryo ukol sa pagsabog ng mga bulkan at iba pang kalamidad at ang iilang dokumentaryong bunga lamang ng pagka-ignorante ng mga Amerikano sa mga katutubong Pilipino. Ang mga unang pormal na pelikula sa bansa ay ukol sa buhay ng bayaning si Rizal at ng kanyang dalawang nobela.

Di naglaon, ninais na rin ng mga Pilipino na makawala sa kamay ng mga Amerikano. Ngunit hindi rin naging mabilis ang pagkamit sa kalayaan. Ang dula ay sadyang kinasangkapan ng mga manunulat na Pilipino upang ipahayag ang hangad na paglaya ng bayan at makabayang pananaw.

Ang kalayaang tinamasa sa kamay ng mga Amerikano ay alangang ihambing sa ipinalasap ng mga Kastila. Gayunpaman, hindi rin nasiyahan ang mga manunulat. Isa sa mga unang dulang itinanghal sa panahon ng mga Amerikano na umuusig sa mga Amerikano at sedisyoso ay ang kay Juan K. Abad na itinanghal noong Mayo ng — angTanikalang Ginto.

Inakyat ng mga alagad ng batas ang Batangas habang itinatanghal ang dulang ito dito at dinakip ang may-akda. Ngunti napawalang sala rin sa tulong ng isang mahusay na manananggol na Pilipino.

Ngunit para sa karamihang manunulat na Pilipino, isang biyaya sa larangang panitikan ng bansa ang pangyayaring ito.

Add your answer

Sumibol nang lubos ang panitikan ng bansa sa panahong ito dahil ipinagbawal ng namumunong Hapon ang paggamit ng wikang Ingles at itinaguyod ang pagpapayaman sa panitikan gamit ang mga katutubong wika sa bansa.

Sinunog din ang mga aklat na nasusulat sa Ingles upang masigurong hindi mababahiran ng kanluraning ideya ang panitikang nililikha.

Sa panahon ding ito kinilala ang mga manunulat na babaeng Pilipino sa pangalan nina Liwayway A. Arceo at Genoveva Edroza-Matute dahil sa mga makintal na maka-feministang maikling-kwento. At dahil sa kalayaang natamo, higit ring sumigla ang kalayaang pampanitikan ng bansa.

Kinilala rin buhat sa panahong ito ang mga panitikang panlalawigan dahil sa mga inilunsad na mga pambansang pananaliksik at pagsasaling-wika ng panitikan ng Pilipinas. Nagbigay ng bagong hihip sa kulturang Pilipino ang mga bandang ito na nagpakilala ng iba pang genre ng musika sa lahi.may hangganan Mga Diwang Nanaig sa Panahon ng Amerikano Nasyonalismo Kalayaan sa pagpapahayag Paglawak ng karanasan Paghanap at paggamit ng tulang nagwagi sa paligsahan ng El Renacimiento.

Pilipino at Amerikano Digmaan sa tulay ng Zapote Digmaan sa Pasong Tirad sa pamumuno ni Hen. Naglagay rin ng mga mungkahing gawain para sa mga mag-aaral at ng talaan ng mga kinilalang nobela at maikling katha sa pangkasalukuyang panahon upang ang mga ito ay basahin, suriin at magamit na batayan sa pagbuo ng mga haka-haka ukol sa ating panitikan.

-Panahon ng Hapon 🇯🇵Ang panahong ito sa kasaysayan ng bansa at ng panitikan ang tinaguriang "GINTONG PANAHON NG PANITIKANG PILIPINO " dahil higit na malaya Ang mga Pilipino sa pagsulat ng panitikan at pagsanib ng kultura, kaugalian at paniniwalang Pilipino sa mga ito.

Sep 04,  · Ano ang naging kalagayan ng kalusugan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Amerikano? Pagsupil ng mga amerikano sa nasyonalismong pilipino? Ibigay at talakayin ang mga teorya ukol sa pinagmulan ng lahing Pilipino.?Status: Open.

Aug 09,  · -- Created using PowToon -- Free sign up at vetconnexx.com -- Create animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free tool that. Ang kabuhayan sa pagdating ng mga amerikano 1. Ang kabuhayan sa Pagdating ng mga Amerikano 2. Ang mga pagbabago sa panlipunang pamumuhay ng mga Pilipino noong panahaon ng mga Amerikano ay nakatulong sa pag-unlad ng bansa.

Panahon ng Amerikano by Mark Keanu James Exconde on Prezi